مسابقات ورزشی پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)