/ گزارش و فعالیتها / مراسمهای مذهبی

مراسمهای مذهبی برگزار شده در پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)