» گزارش و فعالیتها » مراسمهای مذهبی

مراسمهای مذهبی برگزار شده در پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)